Blíží se termín platby daně z nemovitých věcí, do schránek v těchto dnech začínají chodit složenky s platebními údaji. Pokud je daň nižší než 5.000 korun, platí se v jedné splátce v termínu do 31. května, pokud je daň vyšší než uvedená částka, hradí se ve dvou splátkách – první do 31. května, druhá do 30. listopadu, nicméně máte-li dostatečnou hotovost, lze vše uhradit najednou. Podrobnější info zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/financni-sprava-zacina-rozesilat.

Víte, že díky novele zákona o účetnictví bylo od 1. 1. 2022 umožněno některým obchodním korporacím zasílat závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku přes správce daně, tedy finanční úřad, spolu s daňovým přiznáním? Bližší info zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-k-novele-zakona-o-ucetnictvi. Dotazy k věci pak zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/vybrane-dotazy-k-predavani-ucetni.

Zálohy na silniční daň byly už oficiálně prominuty, v minulých dnech vláda také schválila balíček opatření proti růstu cen pohonných hmot, jehož součástí je např. zastavení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot nebo zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Podrobnější info zde https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/vlada-schvalila-balicek-opatreni-proti-r-47104/. Více čtení též zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/prominuti-zaloh-na-dan-silnicni-na-rok.

Odevzdání přehledů OSVČ na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěni (příp. u všech, které jste během roku vystřídali) by mělo proběhnout do měsíce po podání daňového přiznání, což letos vychází na 2. 5. – těm, kteří daňové přiznání podávají elektronicky se termín prodlužuje až na 2. 6.! Více o přehledech zde https://www.cssz.cz/web/cz/-/blizi-se-termin-pro-podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-osvc-za-rok-2021.

Daňové přiznání v papírové podobě může poplatník odevzdat nejpozději dnes, tj. 1. 4. Pokud má ovšem datovou schránku, musí daňové přiznání podat elektronicky a v tom případě se mu termín odevzdání prodlužuje až do 2. 5. V případě odkladů daňovým poradcem si pak přidáme do kalendáře další datum, a to 1. 7. 2022. Podrobněji např. v článku zde https://www.finance.cz/540267-termin-odevzdani-danoveho-priznani-2022/.

5/5