Platba daně z nemovitých věcí

Blíží se termín platby daně z nemovitých věcí, do schránek v těchto dnech začínají chodit složenky s platebními údaji. Pokud je daň nižší než 5.000 korun, platí se v jedné splátce v termínu do 31. května, pokud je daň vyšší než uvedená částka, hradí se ve dvou splátkách – první do 31. května, druhá do 30. listopadu, nicméně máte-li dostatečnou hotovost, lze vše uhradit najednou.

Podrobnější info zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/financni-sprava-zacina-rozesilat.