Přehledy OSVČ

Odevzdání přehledů OSVČ na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěni (příp. u všech, které jste během roku vystřídali) by mělo proběhnout do měsíce po podání daňového přiznání, což letos vychází na 2. 5. – těm, kteří daňové přiznání podávají elektronicky se termín prodlužuje až na 2. 6.!

Více o přehledech zde https://www.cssz.cz/web/cz/-/blizi-se-termin-pro-podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-osvc-za-rok-2021.