Vedení účetnictví a daňové poradenství

Máme zkušenosti s malými podnikateli i velkými společnostmi s tisíci vystavenými fakturami a zahraničními zákazníky i dodavateli. Ke každému klientovi máme individuální přístup, vždy najdeme řešení a ideální parametry spolupráce. Pracujeme s programy Pohoda a Money.

• Komplexní vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby
• Konzultace v oblasti metodiky účtování, vytváření účetních směrnic, zavedení a nastavení účetních systémů
• Poradenské a metodické konzultace dle konkrétních požadavků klienta
• Průběžné i jednorázové kontroly účetních postupů
• Spolupráce s auditory
• Odborné účetní práce
• Ostatní administrativní práce (kopírování apod.)
• Zpracování vnitropodnikových směrnic – neúčetních
• Zastupování klienta u správce daně a institucí sociálního a zdravotního pojištění

Daňové poradenství

Náš daňový poradce, Oldřiška Rychnovská,  vlastní certifikát daňového poradce již od roku 1993 a je zapsána v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním číslem 217.

• Komplexní daňové poradenství
• Zpracování všech druhů přiznání (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí)
• Zajištění odkladu podání daně z příjmu daňovým poradcem
• Správa daní a poplatků
• Zastupování na finančních úřadech při daňové kontrole i při běžných jednáních

Mzdová a personální agenda

Náš pracovní tým má zkušenosti jak s běžnými provozy, tak s provozy směnnými. Pracujeme s programy Pohoda, Money, Vema.

• Zpracování podnikatelských i zaměstnaneckých mezd
• Personální poradenství
• Přihlášení a odhlášení zaměstnance na sociálních a zdravotních institucích
• Vedení mzdových evidenčních listů
• Vedení osobního spisu zaměstnance
• Vyhotovení pracovní smlouvy, dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti
• Výpočet dávek nemocenského pojištění
• Zpracování výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
• Zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, přehledy dotací
• Zpracování a evidence povinných srážek zaměstnanců

Správa nemovitých věcí, identifikace pozemků a staveb

Společník a jednatel firmy, Ing. Michal Rychnovský, působil více než 27 let v oblasti správy nemovitostí pro Státní pozemkový úřad, resp. pův. Pozemkový fond ČR.

Získal tak obrovské zkušenosti a znalosti v oblasti identifikace a majetkoprávního prověřování nemovitých věcí. Ty pak dále prohluboval při externí spolupráci s uvedeným státním úřadem na činnostech souvisejících s agendou církevních restitucí, historických majetků obcí, zpracovávání převodních smluv (kupní, směnné, restituční), nájemních smluv a věcných břemen.

Máme výborné znalosti katastru nemovitostí, identifikace pozemků a staveb, znalost problematiky věcných břemen, vedení jednání o pozemkových úpravách.

Naším významným klientem je rovněž Ředitelství silnic a dálnic ČR v oblasti uzavírání smluv na věcná břemena – zřízení služebnosti.

Pro spolupráci zejména se zemědělskými subjekty jsou jako cíle a záměry stanoveny:
• kompletní prověření vlastnických a užívacích vztahů k nemovitostem
• centralizace správy majetku
• kontrola evidence majetku ve vlastnictví fyzických a právnických osob, církve, státu a obcí
• aktualizace a pravidelná kontrola užívacích vztahů, uzavírání kupních a nájemních smluv

Letecké práce s dronem

Nabízíme poloprofesionální a tedy cenově velmi dostupné letecké práce s dronem. Preferujeme natáčení videí a pořizování leteckých snímků soukromých akcí, hudebních festivalů všech velikostí i žánrů, popř. mapování terénu pro zemědělské subjekty. Dron využíváme DJI Mavic Pro a to se všemi nutnými povoleními vydanými Úřadem pro civilní letectví.