Sbírka listin

Víte, že díky novele zákona o účetnictví bylo od 1. 1. 2022 umožněno některým obchodním korporacím zasílat závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku přes správce daně, tedy finanční úřad, spolu s daňovým přiznáním?

Bližší info zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-k-novele-zakona-o-ucetnictvi.

Dotazy k věci pak zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/vybrane-dotazy-k-predavani-ucetni.