Každý rok je po nich sháňka. Někdo vytrvale tvrdí, že je nedostal, a letos to skutečně bude pravda. Alespoň tedy zčásti. Správa sociálního zabezpečení letos opravdu přehledy plateb OSVČ nerozesílá, a jejich výši si každý musí zjistit sám na ePortálu ČSSZ. Přehledy od zdravotních pojišťoven ale chodí, ty neuhádáte! Podrobnosti vč. způsobu přihlášení na ePortál zde https://www.cssz.cz/web/cz/-/nova-online-sluzba-informace-o-zaplacenych-zalohach-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni-osvc-nahradila-rozesilani-tzv-inventur-pohledavek

Termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob je do 1. 4. 2022. Pokud podáte daně elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. 5. 2022 a využijete-li služeb daňového poradce, můžete si daně odložit až do 1. července. Bližší info též k elektronickým podáním zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-fu-sfu-a-ofr/tiskove-zpravy-2022/informace-pro-obcany.

V souladu s novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek budou od roku 2023 povinně zřizovány datové schránky nejen podnikatelům z řad OSVČ, ale také např. fyzickým osobám, které využívají občanský průkaz s aktivovaným čipem. Více viz článek https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-dane-v-on-line-pasti-kdo-komunikoval-s-uradem-po-siti-nebude-moci-jinak-187519. Plné znění zákona zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300.

Zapomenout na svátek sv. Valentýna a na odevzdání daňového přiznání má něco společného, i když se to na první pohled nezdá, a sice fakt, že i kdybyste sebevíc chtěli zapomenout, okolí vás nenechá. Když už se vám ale taková věc jako třeba neodevzdané daňové přiznání k silniční dani nebo k dani z nemovitostí stane, nu což, odevzdejte ho co nejdříve – sankce ve výši 0,05 procenta z výše daně se počítá za každý den prodlení (pokud dosahuje výše alespoň 1.000…

Číst více

I v letošním roce došlo k úpravám výše stravného na pracovních cestách. Oproti roku 2021, kdy jeho výše činila 108 korun se zvedla na aktuálně platných 118 korun. Od této částky se pak odvíjí také hodnota optimální stravenky (tedy té, při které nejvýrazněji uspoří zaměstnanci i zaměstnavatelé) a s tím souvisejícího stravenkového paušálu. Ten činil v minulém roce 75,6 korun a v roce letošním 82,6 korun – při této výši je celá částka daňově uznatelným nákladem a není spojena s…

Číst více

5/5