Datové schránky (nejen) pro OSVČ povinně

V souladu s novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek budou od roku 2023 povinně zřizovány datové schránky nejen podnikatelům z řad OSVČ, ale také např. fyzickým osobám, které využívají občanský průkaz s aktivovaným čipem.

Více viz článek https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-dane-v-on-line-pasti-kdo-komunikoval-s-uradem-po-siti-nebude-moci-jinak-187519. Plné znění zákona zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300.