A přehledy máte?

Každý rok je po nich sháňka. Někdo vytrvale tvrdí, že je nedostal, a letos to skutečně bude pravda. Alespoň tedy zčásti. Správa sociálního zabezpečení letos opravdu přehledy plateb OSVČ nerozesílá, a jejich výši si každý musí zjistit sám na ePortálu ČSSZ. Přehledy od zdravotních pojišťoven ale chodí, ty neuhádáte!

Podrobnosti vč. způsobu přihlášení na ePortál zde https://www.cssz.cz/web/cz/-/nova-online-sluzba-informace-o-zaplacenych-zalohach-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni-osvc-nahradila-rozesilani-tzv-inventur-pohledavek