DPFO za rok 2021

Termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob je do 1. 4. 2022. Pokud podáte daně elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. 5. 2022 a využijete-li služeb daňového poradce, můžete si daně odložit až do 1. července.

Bližší info též k elektronickým podáním zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-fu-sfu-a-ofr/tiskove-zpravy-2022/informace-pro-obcany.