Plánujete začít podnikat v některém ze sousedních států EU? Pak se vám budou hodit služby Jednotného kontaktního místa spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pomůže Vám s administrativou, příp. leccos vyřídí či poradí. Bližší info zde https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/-neztracejte-cas-obihanim-uradu–vyuzijte-jednotna-kontaktni-mista–274410/.

Po „Milostivém létu“ I a II nás letos zřejmě čeká třetí v pořadí, tentokrát daňové. Týkat by se mělo mimořádného odpuštění nebo zániku některých nedoplatků na dani a příslušenství, které jsou spravovány orgány Finanční a Celní správy ČR, výjimečně i Ministerstvem financí. Bližší informace zde https://mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/snemovna-ve-tretim-cteni-schvalila-danov-51283.

Do konce května je nutné uhradit daň z nemovitých věcí. Poukázky s platebními údaji letos v hojném počtu chodí do datových schránek i k pozastaveným živnostem aktuálně nepodnikajícím fyzickým osobám. Podrobný článek zde https://www.businessinfo.cz/clanky/dan-z-nemovitych-veci-zaplatte-do-konce-kvetna-rusi-se-bezplatne-poukazky/.

Finanční správa letos neuplatní pokutu ve výši 1.000,- Kč v případě, že poplatník měl podat daňové přiznání elektronicky a nepodal jej, příp. jinak nedodržel požadovaný formát či strukturu. Kompletní výčet výjimek zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/financni-sprava-mimoradne-neuplatni-pokuty.

4/4