Bez pokuty!

Finanční správa letos neuplatní pokutu ve výši 1.000,- Kč v případě, že poplatník měl podat daňové přiznání elektronicky a nepodal jej, příp. jinak nedodržel požadovaný formát či strukturu.

Kompletní výčet výjimek zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/financni-sprava-mimoradne-neuplatni-pokuty.