Daňové milostivé léto

Po „Milostivém létu“ I a II nás letos zřejmě čeká třetí v pořadí, tentokrát daňové. Týkat by se mělo mimořádného odpuštění nebo zániku některých nedoplatků na dani a příslušenství, které jsou spravovány orgány Finanční a Celní správy ČR, výjimečně i Ministerstvem financí.

Bližší informace zde https://mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/snemovna-ve-tretim-cteni-schvalila-danov-51283.