Daňové hledisko daru

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů definuje jasná pravidla pro uplatnění odčitatelné položky bezúplatného plnění, čili daru. Je to subjekt – příjemce daru, dále účel daru a též spodní a horní hranice jeho výše. Doklad o poskytnutí daru je součástí daňového přiznání fyzických i právnických osob.

Pro dary poskytnuté v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině připravuje vláda novelizaci výše uvedeného zákona. Bližší info zde https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-navrhlo-moznost-danove-uplatnit-pomoc-46783.