Osvobozené příjmy

Dle zákona o dani z příjmů jsou některé příjmy od daně osvobozené a v případě jejich obdržení není nutné podávat daňové přiznání – jedná se např. o tzv. příležitostné příjmy do 15.000 korun, výhry z loterie či tomboly do výše 1.000.000 korun, dary mezi příbuznými atd. Pokud ale hodnota osvobozených příjmů překročí hranici 5.000.000 korun, je nutné podat oznámení o příjmech osvobozených od daně!

Osvobozené příjmy zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#p10-3, pokyny k oznámení zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby/oznameni-o-osvobozenych-prijmech.