Přehledný článek o danění covidových podpor zde https://www.businessinfo.cz/clanky/osetrovne-pro-osvc-covidove-dotace-kompenzacni-bonus-co-musite-zdanit/.

Do konce března zbývá týden, pokud ještě nemáte zpracované daně, stavte se u nás, jsme tu každý všední den od 7:00 do 15:30 a pokud přinesete připravené podklady, řádný termín stihneme. Pro ty, kteří potřebují ještě do daní zpracovat účetnictví za rok 2021, nabízíme díky vlastnímu daňovému poradci odklad daní do června.

Dle zákona o dani z příjmů jsou některé příjmy od daně osvobozené a v případě jejich obdržení není nutné podávat daňové přiznání – jedná se např. o tzv. příležitostné příjmy do 15.000 korun, výhry z loterie či tomboly do výše 1.000.000 korun, dary mezi příbuznými atd. Pokud ale hodnota osvobozených příjmů překročí hranici 5.000.000 korun, je nutné podat oznámení o příjmech osvobozených od daně! Osvobozené příjmy zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#p10-3, pokyny k oznámení zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby/oznameni-o-osvobozenych-prijmech.

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů definuje jasná pravidla pro uplatnění odčitatelné položky bezúplatného plnění, čili daru. Je to subjekt – příjemce daru, dále účel daru a též spodní a horní hranice jeho výše. Doklad o poskytnutí daru je součástí daňového přiznání fyzických i právnických osob. Pro dary poskytnuté v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině připravuje vláda novelizaci výše uvedeného zákona. Bližší info zde https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-navrhlo-moznost-danove-uplatnit-pomoc-46783.

4/4