Pokud je fyzická osoba evidována v režimu paušální daně a zároveň má vozidlo, které používá k podnikatelské činnosti, musí také podat do 31. ledna 2022 přiznání k silniční dani a případnou daň i zaplatit.Režim paušální daně se týká pouze daně z příjmů a pojistného a v měsíční platbě 5.994,- Kč zahrnuje minimální zdravotní pojistné 2.627,- Kč, minimální sociální pojistné 3.267,- Kč a daň z příjmů 100,- Kč. https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v nařízené karanténě či izolaci, je to vždy bráno jako významné dotčení činnosti a není třeba prokazovat pokles příjmů při žádosti o kompenzační bonus – výše bonusu je pak 500,- Kč za každý kalendářní den. Podrobné informace viz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022. Zvídavé otázky a erudované odpovědi zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022/dotazy-a-odpovedi.

Pokud se u kolegy ukázal pozitivní antigenní test, odchází sám do pětidenní karantény. Pokud mu pozitivitu potvrdí i PCR test, musí do karantény také všichni ti, se kterými přišel do rizikové kontaktu (tj. na vzdálenost menší než 1,5 m dobu delší než 5 min., bez respirátoru) 2 dny před pozitivním PCR testem. V případě pozitivního testu ve třídě odchází žák co nejdříve domů a musí na PCR test. Pokud je výsledek pozitivní, odchází do pětidenní karantény také všechny osoby, se…

Číst více

S prvními vteřinami roku 2022 došlo ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ, které jsou nyní ve výši 2.841,- Kč (soc. poj.) a 2.627,- Kč (zdrav. poj.). Více zde: https://www.cssz.cz/web/cz/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2022, https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/otazka/jak-se-zmeni-platby-pojistneho-v-roce-2022

Třetí pondělí v lednu je údajně nejdepresivnějším dnem celého roku, zejména v zahraniční se pro něj vžilo označení Blue Monday (Chmurné pondělí). Šero lednových krátkých dnů spolu s nevlídným počasím a také odezněním povánoční euforie způsobuje v mnohých skleslost a nenáladu.V daňové kanceláři v tyto dny zpracováváme daňová přiznání k daním z nemovitých věcí a silniční dani – Blue Monday navzdory!Zastihnete nás fyzicky každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30, příp. na kontaktních telefonních číslech. https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Monday_(date)

Od příštího pondělí, tj. 17. 1. 2022, bude povinné testování antigenními testy jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance ve firmách, a to min. 2x týdně. Týkat se bude všech, tedy i těch očkovaných, příp. po prodělaném onemocnění covid-19, výjimkou jsou zaměstnanci na home office. Příspěvek na testy činí až 60,- Kč/ks a v jednom měsíci na jednoho zaměstnance bude proplacen na max. 4 testy. O příspěvek je však nutné zažádat a dodržet s tím spojenou nutnou administrativu, více zde https://www.samotesty-covid.cz/.

Přijímáme žádosti ke zpracování daňových přiznání všech typů daní, v nejbližší době nás čeká daň z nemovitých věcí a silniční s termínem do 31. 1. 2022, poté daň z příjmů fyzických a právnických osob – v řádném termínu do 31. 3. 2022, s odkladem do 30. 6. 2022. Domluvte si s námi schůzku na tel. čísle 777233661, nebo se zastavte v pracovní dny v době od 7:30 do 15:30 u nás v kanceláři.

Od 1. 1. 2022 se minimální (a tedy i zaručená) mzda zvyšuje na 16.200,- Kč a dochází také ke zvýšení slevy na poplatníka z 27.840,- Kč na 30.840,- Kč. Info o dalších změnách v gesci Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/prehled-zmen-od-1-1-2022-v-gesci-mf-43576. Tabulky nových zaručených mezd zde https://www.mpsv.cz/-/minimalni-mzda-se-od-ledna-2022-zvysi-na-16-200-korun.

8/8