OSVČ v karanténě/izolaci

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v nařízené karanténě či izolaci, je to vždy bráno jako významné dotčení činnosti a není třeba prokazovat pokles příjmů při žádosti o kompenzační bonus – výše bonusu je pak 500,- Kč za každý kalendářní den.

Podrobné informace viz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022. Zvídavé otázky a erudované odpovědi zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022/dotazy-a-odpovedi.