Silniční daň v režimu paušální daně

Pokud je fyzická osoba evidována v režimu paušální daně a zároveň má vozidlo, které používá k podnikatelské činnosti, musí také podat do 31. ledna 2022 přiznání k silniční dani a případnou daň i zaplatit.
Režim paušální daně se týká pouze daně z příjmů a pojistného a v měsíční platbě 5.994,- Kč zahrnuje minimální zdravotní pojistné 2.627,- Kč, minimální sociální pojistné 3.267,- Kč a daň z příjmů 100,- Kč.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace