Zima se nočním chladem neodbytně hlásí o slovo, topná sezóna je tu! Komu je určen úsporný tarif, kolik peněz pomůže běžné domácnosti ušetřit a jak ho získat se můžete dočíst v odkazu zde https://www.energiezamene.cz/.

Na přeplatcích na silniční dani eviduje finanční správa více než 1,5 miliardy korun. Pokud jsou tu i vaše zálohy, v následujícím odkazu naleznete kromě jiného také žádost o jejich vrácení https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/financni-sprava-eviduje-vice-nez-1-5.

Ministerstvo práce a sociálních věcí může dle zákona v mimořádném termínu upravit sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel či stravné tehdy, dojde-li ke změně cen alespoň o 20 %. S účinností od 20. srpna se tedy v důsledku růstu cen zvýšila např. horní hranice pro stravenkový paušál ze stávajících 82,60 Kč na 99,40 Kč. Bližší info zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-ke-zvyseni-limitu-pro.

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5.000 korun se při uplatňování slevy na manželku/manžela nebude započítávat do příjmového limitu (68.000 korun). Vyjádření finanční správy zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-dane-ze-zavisle.

Spolu s nástupem nového školního roku začala také státem vyhlášená oddlužovací akce, která dlužníkům umožní splatit pouze původní dluh a zbavit se exekučních poplatků, sankcí a úroků, které dokáží ze stokorunových pokut za jízdu načerno vykouzlit závazek v řádech desetitisíců. Jedinečná šance na klidný spánek! Bližší info zde https://milostiveleto.cz/.

5/5