Zvýšení limitu pro stravné

Ministerstvo práce a sociálních věcí může dle zákona v mimořádném termínu upravit sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel či stravné tehdy, dojde-li ke změně cen alespoň o 20 %. S účinností od 20. srpna se tedy v důsledku růstu cen zvýšila např. horní hranice pro stravenkový paušál ze stávajících 82,60 Kč na 99,40 Kč.

Bližší info zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-ke-zvyseni-limitu-pro.