První výzvy pro oblast výzkumu, vývoje a inovací z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost vyhlásilo v těchto dnech ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkem je připraveno 5,25 miliardy korun. Bližší informace k výzvě zde https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/5-25-miliardy-korun-pro-podnikatele–mpo-z-op-tak-podpori-projekty-vyzkumu–vyvoje-a-inovaci–269390/.

Zajímá-li vás, kolik ze své výplaty odvede státu průměrný zaměstnanec, a proč je to v roce 2022 zrovna 61,57 %, přečtěte si článek Liberálního institutu https://libinst.cz/danove-bremeno-zamestnancu-2022-6157/.

Jak jste si už jistě všimli, je ulice 28. října uzavřena z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu. I nadále je povolen vjezd rezidentům, možnost parkování je ale limitována aktuálními pracemi na silnici. Bližší info a objízdné trasy zde https://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-dopravy/aktualni-informace/uzavirka-silnice-ii-246-v-ulici-28-rijna-louny.html.

Rodiny s hrubým ročním příjmem do 1 milionu korun mohou čerpat jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5.000 korun. Je to jeden z vládních kroků, jak pomoci rodinám v době zvyšujících se cen a inflace. Ti, kteří v červenci pobírali přídavek na dítě, dostanou tento jednorázový příspěvek automaticky. Pro ostatní bude na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí od 15. 8. zprovozněn jednoduchý formulář. Podrobné informace o žádosti zde https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite.

4/4