Uzavírka ulice 28. října

Jak jste si už jistě všimli, je ulice 28. října uzavřena z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu. I nadále je povolen vjezd rezidentům, možnost parkování je ale limitována aktuálními pracemi na silnici.

Bližší info a objízdné trasy zde https://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-dopravy/aktualni-informace/uzavirka-silnice-ii-246-v-ulici-28-rijna-louny.html.