Sněmovna schválila návrh zákona, který řeší např. výši státních příspěvků k penzijnímu spoření a s ním spojené daňové úlevy, více informací zde https://mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/lepsi-sporeni-na-stari-podpora-zamestnaneckych-akc-53607.

Finanční správa znepřístupní datové schránky 77 finančních úřadů zrušených v letošním roce, a to k 15.11.2023. Více informací zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/fs-znepristupni-datove-schranky-uzavrenych-fu.

Změnám vyplývajícím z konsolidačního balíčku s jasně a stručně popsanými změnami se věnuje Hospodářská komora v přehledném článku zde https://www.komora.cz/news/zmeny-ktere-vyplyvaji-z-konsolidacniho-balicku/.

3/3