… se kvapem blíží! Ještě v úterý 2. 5. můžete poslat řádné daňové přiznání elektronickou cestou, poté už jen s odkladem. I ten díky vlastnímu daňovému poradci umíme – stavte se, nebo zavolejte!

Česká pošta nebude doručovat složenku s podklady k platbě daně z nemovitých věcí těm, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka – informace o platbě bude zasílat Finanční správa přímo do datových schránek. Bližší info zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2023/upozorneni-pro-poplatniky-dnv-datschr2023.

K prvnímu červenci tohoto roku je v plánu rušení 77 méně vytížených územních pracovišť Finanční správy. V Ústeckém kraji se rušení týká poboček v Bílině, Podbořanech, Libochovicích a Litvínově. Bližší info zde https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/financni-sprava-zrusi-77-uzp-fu.

V průběhu tohoto týdne vláda schválila novelu zákoníku práce. Ta se týká především práce z domova – určení jejích pravidel a náhrad, a dále také práce tzv. „na dohodu“. „Dohodáři“ by tak měli mít nově (při splnění podmínek) automaticky nárok na dovolenou. Bližší info v tiskové zprávě https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-stanovi-se-pravidla-pro-home-office-dohodari-budou-mit-narok-na-dovolenou.

4/4