Milostivé léto potřetí

V minulých dnech vláda schválila návrh zákona, který umožní splacení dluhů u České správy sociálního zabezpečení a Finanční správy bez penále a exekučních nákladů, podobně jako tomu bylo v případě Milostivého léta I a II.

Bližší info zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pojistne-milostive-leto-dluznici-na-socialnim-pojisteni-dostanou-sanci-se-vyhnout-penale-i-exekucim a zde https://mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/danove-milostive-leto-50121.