V souvislosti se změnami, které nás od nového roku čekají, se nabízí také otázka, jakým způsobem bude možné např. podávat daňová přiznání. Mnozí živnostníci byli zvyklí odevzdávat daňová přiznání v papírové podobě, což ale v případě fungující datové schránky mnohdy nebude možné. Další praktické příklady v následujícím článku https://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-prezident-podepsal-novelu-a-financni-sprava-prisla-se-svym-vykladem-dusledku/.

Od 1. 1. 2023 se rozšiřuje okruh osob, kterým se bude datová schránka zřizovat tzv. „automaticky“. Na otázky ohledně těchto nově zřizovaných datových schránek odpovídá finanční správa zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane-elektronicky/datove-schranky/informacni-shrnuti-a-odpovedi-na-dotazy.

Se zvýšením limitu pro plátcovství DPH jde ruku v ruce také úprava režimu paušální daně. Základní informace zde https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/informace-k-zakladnim-zmenam-v. A v překladu do běžné české mluvy zde https://www.businessinfo.cz/clanky/pausalni-dan-nove-prekroceni-limitu-o-par-stovek-vam-muze-zvysit-odvody-o-100-tisic/.

V důsledku schválené novely zákona o DPH se počínaje prvním lednem zvyšuje hranice pro plátcovství DPH na 2.000.000 korun. Jak postupovat, pokud jste např. na přelomu roku splnili požadavky podle starých podmínek, ale v novém roce nebudete plnit zvýšený limit? Čtěte zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-k-novele-zakona-dph-03122022.

5/5