Dotační program OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je nový dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu, který má pomoci českým podnikatelům v dotačním období 2021 – 2027. Celková alokace finančních prostředků z Evropské unie je více než 80 miliard korun.

Důraz bude kladen na výzkum a vývoj, ale také na úsporu zdrojů a podporu čisté mobility. Bližší info zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/v-op-tak-je-pro-podnikatele-pripraveno-81-5-miliardy-korun–267962/.