S novelou zákoníku práce vstupují v platnost již od 1. října 2023 některé novinky, např. informační povinnost zaměstnavatele při uzavírání dohod o provedení práce či pracovní činnosti. MPSV zveřejnilo vzory smluv a dohod, k dispozici jsou zde https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-pravo#vzory.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo webový vyhledávač podpor, který konkrétnímu podniku po zadání čtyř kritérií zobrazí vhodný program – vybírat pak lze z různých forem, ať už je to grant, úvěr, záruka či některá z forem nefinančních opatření. Odkaz zde https://www.podporapodniku.cz/.

Byla schválena novela zákoníku práce, která upřesňuje zejména práci na home office a mění také podmínky prací tzv. „na dohodu“. Bližší info zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/poslanci-schvalili-novelu-zakoniku-prace-upravuje-pracovni-rezim-home-office-a-zavadi-dovolenou-pro-dohodare-.

Úřad práce zavádí novinku, která usnadní dokládání příjmů těm, kteří pobírají některou z dávek. Při udělení souhlasu komunikuje Úřad práce s konkrétním zaměstnavatelem daného klienta elektronicky, bez nutnosti oběhu papírových formulářů. Bližší info zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadatelum-o-davky-odpadne-povinnost-dokladat-potvrzeni-o-prijmu-urad-prace-zapoji-zamestnavatele.

V rámci snížení administrativní zátěže podnikatelů navrhuje Hospodářská komora 400 dílčích změn, které odešly Úřadu vlády. Mezi nimi např. zrušení každoročního podepisování „růžového papíru“ s prohlášením poplatníka u stávajících zaměstnanců nebo zrušení povinnosti vést knihu jízd pro zaměstnance, kteří využívají firemní automobil pro soukromé účely. Podrobnější čtení zde https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-navrhuje-aby-skoncilo-kazdorocni-podepisovani-ruzoveho-papiru-zatezuje-zamestnavatele-i-zamestnance/.

5/5