leftcornerup

rightcornerup
menu  
leftupcornermenu upmenu rightupcornermenu
leftmenu rightmenu
     
leftcornerup rightcornerup
 

Mzdová a personální agenda

• Zpracování podnikatelských mezd
• Personální poradenství
• Přihlášení a odhlášení zaměstnance na sociálních a zdravotních institucí
• Vedení mzdových evidenčních listů
• Výpočet mzdy
• Vedení osobního spisu zaměstnance
• Vyhotovení pracovní smlouvy
• Vyhotovení dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti
• Výpočet dávek nemocenského pojištění
• Zpracování výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
• Předání klientovi platební příkaz s odvody pro příslušné instituce a mzdy zaměstnanců / placené bankou / a předání výplatních pásek, výplatnice a výčetky platidel klientovi
• Zpracování přehledů
• Ukončení pracovního poměru
• Zpracování a evidence povinných srážek zaměstnanců

© Ekonom AG Servis, s.r.o., info@eags.cz