leftcornerup

rightcornerup
menu  
leftupcornermenu upmenu rightupcornermenu
leftmenu rightmenu
     
leftcornerup rightcornerup
 

Daňové poradenství a vedení účetnictví

Oldřiška Rychnovská
- daňový poradce
vlastní certifikát daňového poradce již od roku 1993 a je zapsána v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním číslem 217.
Oldřiška Rychnovská pracovala předtím v oboru daňového poradce jako společník a jednatel firmy EKONOM-KONTAKT spol. s r.o. v Lounech.

Daňové poradenství
• Komplexní daňové poradenství, zpracování všech druhů přiznání (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí)
• Zajištění odkladu podání daně z příjmu daňovým poradcem
• Správa daní a poplatků
• Zastupování na finančních úřadech při daňové kontrole i při běžných jednáních

Vedení účetnictví a účetní poradenství
• Komplexní vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby
• Konzultace v oblasti metodiky účtování, vytváření účetních směrnic, zavedení a nastavení účetních systémů
• Poradenské a metodické konzultace dle konkrétních požadavků klienta
• Průběžné i jednorázové kontroly účetních postupů
• Spolupráce s auditory

Ostatní služby
• Odborné účetní práce
• Ostatní administrativní práce (kopírování apod.)
• Zpracování vnitropodnikových směrnic - neúčetních
• Zastupování klienta u správce daně a institucí sociálního a zdravotního pojištění

© Ekonom AG Servis, s.r.o., info@eags.cz