leftcornerup

rightcornerup
menu  
leftupcornermenu upmenu rightupcornermenu
leftmenu rightmenu
     
leftcornerup rightcornerup
 

 

Vítáme Vás na internetových stránkách společnosti
EKONOM AG SERVIS, s.r.o.

Předmětem podnikání společnosti je zejména:

Činnost daňového poradce - Oldřiška Rychnovská
• komplexní daňové poradenství
• zpracování všech druhů daňových přiznání
• zajištění odkladu podání daně z příjmu

Činnost účetních poradců

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence
• zpracování mezd a personální agendy
• kompletní vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby

Služby v oblasti evidence, identifikace a správy nemovitostí - Ing. Michal Rychnovský
• kompletní prověřování vlastnických vztahů k pozemkům a stavbám
• realitní činnost

Výkon zeměměřických činností

© Ekonom AG Servis, s.r.o., info@eags.cz